Mediven ulcer kit

Štampa

Najbolji tretman venskog ulcera nogu.

Mediven ulcer kit pruža jedinstvene karakteristike koje ispunjavaju najviše zahteve pacijenata i lekara za pouzdanu i sigurnu medicinsku zaštitu.

Srebro je tradicionalni element koji se koristi u tretiranju rana jer, čak i kada se koristi u malim koncentracijama, može neutralizovati efekat bakterija na dugi vremenski period. Posebna odlika mediven ulcer čarape je srebro koje je trajno integrisano u niti materijala. Sprečava pojavljivanje neugodnih mirisa i razvoja otpornosti mikroorganizama. mediven ulcer ima dugoročni antibakterijski i antimikotički efekat na mikroorganizme koji su otporni na antibiotik.

Mediven ulcer kit se sastoji od dve kompresijske komponente:

• 1 par mediven ulcer čarapa sa pritiskom kod skočnog zgloba od 20 mmHg je namenjen

za dugoročnu kompresiju, 24 sata dnevno. Ovaj umereni pritisak pacijenti dobro podnose, a on osigurava kontinuitet u kompresijskom tretmanu. Sa jednim parom mediven-ulcer čarapa, uvek ćete imati i drugu anti-embolijsku čarapu pri ruci za korišćenje dok je prva na pranju (po mogućnosti na 95° C), da kompresijska terapija ne bi bila prekinuta.

• 1 komad mediven ulcer plus čarape, takođe s pritiskom od 20 mmHg kod skočnog zgloba, koja podržava i pojačava kompresiju tokom dana ili tokom kretanja. Ova čarapa osigurava da medicinski potreban kompresivni pritisak od 40 mmHg kao i visok radni pritisak mogu biti primenjeni na pacijentu u akutnoj fazi tretmana ulcera.

Share
-->