Protect.OA Soft

Štampa

oa.soft

Protect.OA. soft

Indikacije

Blagi i umereni, unutrašnji i spoljašnji osteoartritis kolena.

Kontraindikacije

Istovremeni medijalni i lateralni osteoartritis kolena.

Podešavanje steznika

 1. 1.Pregledajte oblik povređene noge i iskoristite priliku da objasnite pacijentu kako funkcioniše OA.soft steznik. Opišite pacijentu kako steznik funkcioniše gurajući koleno u varus ili valgus položaj kako bi olakšali pritisak na povređeni deo.

Zahvaljujući stezniku pacijent može očekivati popuštanje bola, u procentima, između 65% i 95%. Naravno, naglasite da ovaj efekat ne može da nastane odmah, ali će nastati postepeno u sledeće tri do četiri nedelje.Treba zapamtiti da očekivanja pacijenta treba da ostanu realna.

 1. 2.recept.
 2. 3.Pitajte pacijenta o svim akutnim simptomima i takođe ga zamolite da napravi nekoliko koraka. Pažljivo posmatrajte pacijentovo držanje. Možete li da identifikujete neku promenu na zglobu ili neki varus-valgus deformitet?
 3. 4.Da li pacijent hoda sa bolom? Steznik OA soft će pomoći. Sada podesite steznik da bi pacijent jasno video razliku između hodanja sa steznikom i bez steznika.
 4. 5.Ako je moguće zakažite sledeći sastanak sa pacijentom posle dve nedelje. Iskoristite tu priliku da pokažete pacijentu koliko je napretka napravljeno i proverite da li je steznik stavljen ispravno.

Uputstvo za nošenje

Otvorite kaiševe i otkopčajte čičak trake. Proverite da li je jastučić ispravno postavljen i da li je namešten sa suprotne strane od povređenog područja.

A-   Sedite na kraj stolice i savijte noge pod uglom od 45 stepeni. Stavite steznik na nogu odnazad i zakopčajte ga sa dve čičak trake. Čašica kolena treba da bude nameštena u sredini udubljenja steznika.

Postavite zglob ortoze tako da centar šarke (klinovi za ekstenziju) bude u nivou gornje linije čašice kolena. Uverite se da steznik nije uvrnut oko noge.               

B - Sada pričvrstite dva niža kaiša počevši sa kaišem od nazad. Zatim pričvrstite  gornje kaiševe, prvo zadnji pa zatim prednji. Držite Vaše koleno savijeno i budite sigurni da je zglob u ispravnom položaju .

Zatim ustanite i pomerite koleno lagano nekoliko puta . Stegnite kaiš na prethodno objašnjen način da bi sprečili sklizavanje ortoze. 

Podešavanje ograničenja fleksije i ekstenzije

Ekstenzija:      0,         10,       20,       30,       45   stepeni.

Fleksija:   0,    60,       75,       90    stepeni.

Može biti blokirano na :  0   stepeni.

Unutrašnji i spoljašnji stepeni podešavanja uvek moraju biti isti.

 1. 1.Vaš steznik kolena je podešen na 10 stepeni ekstenzije.
 2. 2.Da bi promenili klin prvo otpustite vijak i odstranite zaštitu.
 3. 3.Da biste promenili srebni ekstenzijski klin prvo oslobodite vijak i onda povucite klin napolje sa prednje strane steznika. Pronaći ćete klin za zamenu u setu klinova, gde je svaki označen odgovarajućim stepenom. Stavite sledeći klin za ekstenziju sa prednje strane zgloba, postavite vijak u odgovarajući otvor i stegnite.
 4. 4.Klin za fleksiju je postavljen sa zadnje strane.Izaberite odgovarajućklin  iz seta za klinove – označenog  odgovarajućim stepenom. Ubacite klin i stegnite vijak.
 5. 5.Pomerite steznik zgloba ipoziciju klinova.Na kraju obezbedite zaštitu na ortozi.
 6. 6.

Promena fleksije ili ekstenzije dozvoljena je samo po preporuci lekara.Da bi sprečili hiperekstenziju uvek ubacite jedan klin za ekstenziju ili klin 0 stepeni.

Sredina šarke mora biti u nivou sa gornjom linijom čašice kolena.Zglob mora biti pozicioniran iza srednje linije noge sa svake strane.

Uputstvo za održavanje

-          Steznik može da se nosi u hladnoj i slanoj vodi. Ako je steznik pokvašen isperite ga u čistoj vodi i ostavite ga da se osuši.

-          Uz odgovarajuću upotrebu steznik je lako održavati.Naravno, posle upotrebe steznika u vodi šipke treba namazati teflon sprejom.

-          Proverite sigurnost šarki zgloba i pričvrstite ih ako je potrebno.

Čuvanje

Molimo Vas čuvajte steznik na hladnom i suvom mestu i ne izlažite ga direktnom suncu.

Share
-->