Protect.HypEx

Štampa

Ortoza za kičmu sa tri tačke oslonca (TLSO)

Indikacije

 • Stabilni kičmeni prelomi donje torakalne i lumbalne kičme
 • Smanjenje pritiska kod patološkog osteoporotičnog preloma grudnih i slabinskih  pršljenova 
 • Hiperkifoza kod juvenilnog Scheuermannovog sindroma
 • Za konzervativnu terapiju preloma pršljenova  u lumbalnom i torakalnom delu
 • Za privremenu postoperativnu negu

Uputstvo za nošenje

 • Izaberite odgovarajući osnovni model prema obimu struka. Da biste odredili dužinu  izmerite pacijentu rastojanje između pubične kosti i donje granice sternoklavikularnog zgloba.
 • Oslobodite kaiševe  da podesite dužinu steznika. Potpuno produžite stražnje  jastučiće  i podesite dužinu između gornje i donje granice. Budite sigurni da pojas leži iznad ilijačne kosti.
 • Sada podesite pubične i grudne trake. Stepen ekstenzije može biti podešen za svakog pacijenta posebno.
 • Obezbedite leđni jastuk i stavite pojas.
 • Grudna traka i bočna ekstenzija  mogu se modifikovati rukama prema telu pacijenta, savijanjem lagano preko kolena ili preko naslona stolice. Ako koristite metal za savijanje uzmite kružni.
 • Proverite položaj jastuka. U poziciji hiperekstenzije gornja ivica grudne trake je u nivou niže linije sternoklavikularnog zgloba . Niža ivica grudne trake  je u nivou karlične kosti.Savijte niži deo jastuka prema napolje.
 • Preporučujemo proveru funkcionalnosti ortoze nakon dana nošenja i podešavanje ukoliko je potrebno.

Zatvaranje mehanizma

 • Otvorite poklopac dvaju mehanizama i gurnite dva kraja pojasa napred sve dok  ne budu vidljivi s prednje strane. Pojas se poteže otvaranjem i zatvaranjem sigurnosnog mehanizma  i pacijent može lako da dovede sebe u poziciju hiperekstenzije. Pričvrščivanjem leđnog pojasa  pacijentu se daje mogućnost da uvidi da li je dostigao stepen prevelike ekstenzije. Kada je jednom dostignuta ova pozicija, oba poklopca  moraju biti zatvorena, a krajevi pojasa mogu biti podešeni makazama na željenu dužinu.Kada želimo pomeriti ortozu od pomoći je da se jedan poklopac mehanizma kompletno otvori.Ne otvarajte poklopac preko 180 stepeni , jer se pojas lako može izvući napolje.                                             Upozorenje: Ne zatežite mehanizam preko tačke bola. Normalno disanje mora biti moguće u svakom momentu.

Održavanje

 • Pojas se može nositi  u hladnoj i slanoj vodi. Nakon toga ga isperite u čistoj vodi.Ostavite pojas da se osuši na vazduhu.

Čuvanje:  Čuvajte pojas na suvom mestu.

Proizvođač: medi Bayreuth, Germany

Share
-->